Odborná konference operátorů tísňových linek IZS

ČČK na odborné konferenci operátorů tísňových linek IZS Libereckého kraje, tedy Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Policie České republiky – Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a Městské policie z jednotlivých sídel v Libereckém kraji.Součástí konference je také představení techniky složek IZS, stejně tak jako představení ostatních složek IZS (Horská služba ČR, o.p.s., oblast Jizerské hory, Armáda ČR zastoupená 31. plukem radiační, chemické a biologické ochrany, Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec).“

Proto ČČK pro účastníky konference a AČR připravil prezentaci mobilní ambulance a vybavení sanity i zdravotníků záchranného týmu.

 

 Citace Stanov ČČK:
“Prostřednictvím všech svých subjektů a složek – v souladu se zněním Ženevských úmluv, Dodatkových protokolů, rezolucí Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce a zákonem o Červeném kříži – plní zejména tyto úkoly: 1. Působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby, zajišťuje výchovu personálu a obyvatelstva pro poskytování humanitární pomoci a první předlékařské pomoci, provádí výcvik, organizaci a registraci dobrovolných sester a ošetřovatelek včetně základního materiálního vybavení a zajišťuje pátrací službu po pohřešovaných.“

 

Účastníci konference. kteří se do našeho stanu přišli podívat, byli překvapeni vysokou úrovní vybavení mobilní ambulance ČČK Liberec.  A protože vrtulník LZS byl na cestě, urychleně jsme sbalili svá fidlátka a v klidu zhlédli ukázku LZS. Na cestu na základnu jsme byli vybaveni několika chlebíčky a zákusky – děkujeme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Naučme se počítat *