Nehoda není náhoda

V prvním díle našeho seriálu o první pomoci bychom vám nejprve chtěli představit Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec, zejména jeho činnost.

Naše dobrovolná organizace se skládá ze dvou úzce spolupracujících složek, kterými jsou Humanitární jednotka a Záchranný tým ČČK Liberec.

Humanitární jednotka je schopná řídit humanitární činnost v místě mimořádné události a zajistit provoz evakuačního centra. Má na starosti organizaci veřejných humanitárních sbírek – materiální i finanční. V neposlední řadě řídí Krajský humanitární sklad a Ošacovací středisko ČČK.

V srpnu 2010 jsme pomáhali při povodních, které nečekaně zasáhly Liberecký kraj. Koordinovali jsme práci dobrovolníků, zajišťovali potřebný materiál, pomáhali jsme s hledáním pohřešovaných osob a ošetřovali zranění menšího charakteru.

Záchranný tým ČČK Liberec vznikl vlastně teprve nedávno a ihned se stal součástí Integrovaného záchranného systému (IZS) České republiky jako smluvní partner Zdravotnické záchranné služby (ZZSLK) a Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Tým těchto záchranářů podstupuje neustále různá školení, kurzy (první pomoci, maskérské), cvičení v terénu, taktická cvičení v rámci IZS a v neposlední řadě absolvují stáže na ZZSLK. Jsou to dobrovolní záchranáři (doktoři, zdravotní sestry, paramedici, proškolení zdravotníci), kteří se také můžou od prosince 2012 prokázat osvědčením k poskytování psychosociální krizové pomoci.

S našimi zdroji, kterými jsou: 30 zdravotníků, 3 vozidla s právem přednosti v jízdě, sanitní vůz s lékařem, jsme schopni řešit mimořádné události, zajistit zdravotnické asistence, a to do 30 minut od vyzvání.

Členové Záchranného týmu zajišťují asistence na sportovních, kulturních či společenských akcích:

 • Benátská noc
 • Svijanské slavnosti
 • Autodrom Sosnová
 • Ledová plochá dráha
 • Mezinárodní motokros v Bogatanii
 • Bílí tygři Liberec – domácí utkání žákovské a dorostenecké ligy i 1. ligy žen
 • Final-8 Českého poháru mužů atd.

Oblastní spolek ČČK Liberec se zabývá také dárcovstvím krve. Propaguje dárcovství krve, aktivně se podílí na získávání nových dárců, šíří myšlenku bezplatného dárcovství krve a v neposlední řadě oceňuje dárce krve na Liberecké radnici.

Dále se zabývá školeními, a to všech generací. Při spolupráci s Týmem bezpečnosti na silnicích Libereckého kraje bylo v loňském roce proškoleno přes 3000 dětí. Na letních táborech potom kolem 400 dětí. Dospělým naši akreditovaní instruktoři nabízí obrovskou škálu kurzů:

 • Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz
 • Život zachraňující úkony (4h.)
 • Základní norma zdravotnických znalostí (12h.)
 • Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
 • Zdravotník zotavovacích akcí (40h.)
 • Kurz Pečovatel/ka pro zájemce o práci v sociálních zařízeních.

Od října 2012 je také v běhu cyklus přednášek pro širokou veřejnost. Snažíme se lidem poradit jak předcházet zraněním a zároveň jak poskytovat první pomoc při úrazech. Nikdy nevíte, kdo bude vaši pomoc potřebovat. Může to být cizí člověk nebo i váš blízký. Lidský život je totiž nenahraditelný.

Proto by mělo být přirozenou vlastností člověka chránit si své zdraví, předcházet svým chováním rizikům jeho ohrožení a v případě nutnosti pomoci s jeho záchranou i lidem ve svém okolí.

Každý týden Vám v této rubrice budeme podávat informace nebo rady, jak se v daném období chránit před úrazy, popřípadě jak postupovat, když už k nějakému poranění dojde. Příští týden se budeme tematicky věnovat prochladnutí a omrzlinám.

Veronika Pachtová

Veronika Pachtová

Zmije jedovatá!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Naučme se počítat *