ČČK Liberec na Dni s Policií ČR

Ve středu 18. června 2014 se centrum Liberce zaplnilo lidmi v různých uniformách a technikou, která je v celé své parádě k vidění jen při mimořádných dnech. Takovým byl Den s Policií ČR a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému (IZS). Červený stan našeho libereckého oblastního spolku ČČK mezi zeleným vojenským a modrým hasičským stanovištěm pěkně zářil a zaujal nejen zahraniční návštěvníky tohoto slavnostního dne, ale i celou řadu místních, kteří se zastavili „na kus řeči“ a prohlédli si vybavení Záchranného týmu, které jsme zde kromě výuky první pomoci také prezentovali.

Všichni zúčastnění se připojili k propagaci kampaně „Podpořme darování kostní dřeně“, kterou Policie zahájila v březnu letošního roku ve spolupráci s Českým národním registrem dárců dřeně a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR, jejímž cílem je získat nové dobrovolníky pro zápis do Českého národního registru.  Slavnostní ráz celému dni dodalo ocenění policistů za věrnou službu, spolupráci a další mimořádné skutky. Odpoledne na náměstí dr. Beneše vyhrávala Hudba Hradní stráže, která svými koncerty podporuje dárcovskou kampaň. Během koncertu vystoupil policista, který už kostní dřeň daroval, a následně přítomné seznámila s podmínkami zápisu do Národního registru staniční sestra Transfúzního oddělení v Liberci paní Valerie Fojtová. Byl to hezký den, kdy jsme mohli veřejnosti prezentovat širokou činnost Oblastního spolku ČČK Liberec.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Naučme se počítat *