ČČK Liberec na cvičení PANEL 2013

Cvičení PANEL 2013 (zdroj: Liberecký kraj)

7.11.2013
Orgány krizového řízení a složky IZS Libereckého kraje se zúčastnily taktického cvičení s názvem PANEL 2013. Byly do něj zapojeny i humanitární neziskové organizace. Tématem bylo zabezpečování humanitární pomoci v oblastech postižených povodní, kdy námět vycházel z reálné situace v roce 2010. Cvičení se v takovém rozsahu uskutečnilo poprvé.

„Z humanitárních složek byly do cvičení zapojeny ČČK oblastní spolek Liberec, občanské sdružení ADRA ČR, Diakonie ČCE a Elva Help“, informoval koordinátor krizových opatření Krajského úřadu LK Miloslav Starý.    

    

Pro cvičení byly vybrány Raspenava a ORP (obec s rozšířenou působností) Frýdlant, a také Nová Ves a ORP Liberec. Motiv, jak už bylo zmíněno, vycházel z povodní v roce 2010. Dvoudenní vydatné srážky způsobily rozvodnění nejen větších řek, ale i všech jejich přítoků. Voda se vylila z břehů v povodí řek Smědá, Lužická Nisa a Jeřice. Situace přerostla v povodeň rozsáhlého charakteru.

Štábní cvičení probíhalo na pracovištích jednotlivých krizových štábů za účasti rozhodčího. „K hodnocení cvičení byli ustanoveni rozhodčí, kteří štábům předávali rozehry a hodnotili činnost cvičícího krizového štábu“, vysvětlil Miloslav Starý.

Krizové štáby postižených obcí, tedy Raspenava a Nová Ves, řešily činnost provádění záchranných a likvidačních prací, a také zabezpečovaly ochranu obyvatelstva. „Jednalo se o koordinaci dobrovolníků, kteří pomáhali jak s distribucí humanitární pomoci, provádění manuálních prací,tak i s psychosociální pomocí“, doplnil Miloslav Starý.

Po ukončení cvičení se uskutečnilo v prostorách štábu HZS LK v Barvířské ulici v Liberci stručné vyhodnocení, kde byly zveřejněny konkrétní poznatky. „Dobré zkušenosti se předají obcím v Libereckém kraji. Zjištěné nedostatky budou odstraněny a zapracovány do stávajících krizových plánů“, uzavřel Starý.

Cvičení splnilo svůj účel a přispělo ke zdokonalení krizového řízení v Libereckém kraji.
Konec citace.

 

Následně po štábním cvičení proběhlo 14.11. 2013 cvičení „výkonných “ složek IZS. V ZŠ 5. květenbylo zřízeno evakuační středisko, kde probíhalo vše jako v reálu – příjem 20 evakuovaných, jejich evidence a ubytování, kde měl každý k dispozici lehátko nebo žíněnku a připravené náhradní oblečení, Zdravotní péči zajišťovaly dvě zdravotnice HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY ČČK Liberec.

         

Práce měly dost. Lidé si přiváželi své chronické zdravotní problémy, na které si nepřibalili do evakuačních zavazadel léky, mezi sousedkami došlo k hádce, která vyústila ve rvačku – tu vyřešili příslušníci Městské policie a zdravotnice ošetřila naražené zápěstí jedné ze sokyň. Při ověřování zdravotního stavu evakuovaných vyšlo na jevo, že několik mladíků je drogově závislých, proto si
zdravotnice zajistily stálou přítomnost policistů. Na cigaretách závislé dívky si vymohly zřízení kuřáckého koutku mimo budovu školy. Když to vypadalo na chvíli klidu, těhotná žena začala rodit. Ženu jsme zklidnily, takže k překotnému porodu nedošlo a byla Záchrannou službou převezena na porodnické oddělení.

 

Jedna z evakuovaných si přivezla imaginárního psa, ale i na zvířátka se myslelo. Měla vyčleněnou jednu místnost, kde měla alespoň vodu a s humanitární pomocí jistě přivezou i nějaké granule. Cvičení sledovali rozhodčí, kteří cvičení vyhodnotí. Cvičení ukončila Mgr. Jana Jeništová, vedoucí odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení na krajském ředitelství HZS.

 

[button link=“http://new.cck-liberec.cz/13-11-2013-cviceni-panel/“ color=“#AAAAAA“ size=“1″ style=“1″ dark=“0″ radius=“auto“ target=“blank“]FOTOGALERIE ZDE[/button]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Naučme se počítat *