Autor: Veronika Pachtová

0

Poranění hrudníku

Úrazy hrudníku jsou velmi častá poranění, která se někdy vyskytují izolovaně a jindy doprovází jiná poranění. Můžou figurovat jako dominantní poranění nebo jako méně významná poranění přidružená. Poranění hrudníku jsou závažná zvláště proto, že...

0

Poranění páteře a míchy

V poslední době vzrůstá počet dopravních nehod a úrazů způsobených pádem z výšky, které jsou hlavními příčinami poranění páteře. Přibývají také sportovní poranění, zejména z létání na rogalech a padácích, ze skoků do mělké vody, hraní hokeje...

0

První pomoc při otravách

Tento měsíc máme v duchu Velikonoc a pálení čarodějnic, zkrátka o důvod víc uspořádat větší sešlost a dát si pár skleniček. Proto bychom Vám chtěli v dnešním vydání přiblížit, jak poskytnout první pomoc člověku otrávenému alkoholem,...

0

Poranění hlavy a mozku

Úrazy hlavy patří mezi závažná poranění, která můžou ve velice krátké době ohrozit postiženého na životě. A to konkrétně ztrátou krve, poraněním mozku anebo neprůchodností horních dýchacích cest. Nejčastější příčinou těchto poranění jsou dopravní...

0

Rány

Ranami rozumíme narušení kožního krytu či podkožní tkáně, to znamená, že můžou být poškozeny svaly, nervy, cévy, ale i vnitřní orgány. Rány vznikají z různých příčin, a to působením zevního násilí, působením horka, chladu nebo...

0

Zlomeniny

V minulém vydání jste se mohli dočíst mnoho užitečných informací o první pomoci na téma poranění pohybového aparátu, jehož ne malou součástí jsou zlomeniny. Protože je to velice obsáhlé téma, věnujeme jim celý díl pravidelného...

0

Poranění pohybového aparátu

V pravidelném úterním seriálu se dnes pokusíme čtenáře seznámit se základy poskytování první pomoci při poraněních pohybového aparátu: zhmoždění podvrtnutí vykloubení zlomeniny. Nejčastěji tato zranění vznikají při sportování, ukvapeném běhu či chůzi, při pádech nebo...

0

Nehoda není náhoda

V prvním díle našeho seriálu o první pomoci bychom vám nejprve chtěli představit Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec, zejména jeho činnost. Naše dobrovolná organizace se skládá ze dvou úzce spolupracujících složek, kterými jsou Humanitární...